Konkurset aktive

Skadon 26.04.2024

Konkurset e Skaduara

Asistent/e për Konferenca dhe Evente (MICE)(1 vend pune)

Skadon 29.03.2024

Arkitekt/e 1 (një vend pune)

Skadon 18.03.2024

Menaxher i Projektit 1 (një vend pune)

Skadon 18.03.2024

Inxhinier/e i Ndërtimtarisë 1 (një vend pune)

Skadon 18.03.2024

Inxhinier/e i Makinerisë (HVAC) 1 (një vend pune)

Skadon 18.03.2024

Inxhinier/e i Gjeodezisë 1 (një vend pune)

Skadon 18.03.2024

Inxhinier/e i Elektrikës 1 (një vend pune)

Skadon 18.03.2024

Zyrtar për Financa dhe Administratë 1 (një vend pune)

Skadon 18.03.2024

Koordinator i Departamentit të Pajtueshmërisë për PPP/FT (1 vend pune)

Skadon 13.03.2024

Koordinator i Njësisë së Thesarit (1 vend pune)

Skadon 12.03.2024

Specialist për Pagesa dhe Biznes Dokumentar Ndërkombëtar (1 vend pune)

Skadon 12.03.2024

Inxhinier/e i Hidroteknikës (10 vende pune)

Skadon 15.03.2024

Inxhinier/e i Makinerisë (HVAC) (10 vende pune)

Skadon 15.03.2024

Shef i Panaterisë (1 vend pune)

Skadon 29.02.2024

Zyrtar për Njih Klientin Tënd dhe Monitorimin e Sanksioneve (1 vend pune)

Skadon 20.02.2024

Montues të sistemeve të nxemjes (10 dhjetë vende pune)

Skadon 19.02.2024

Hidroinstalues (10 dhjetë vende pune)

Skadon 19.02.2024

Montues të sistemeve të ventilimit, ullukpunues (10 dhjetë vende pune)

Skadon 19.02.2024

Ekonomist (10 vende pune)

Skadon 16.02.2024

Drejtor i Transportit (1 vend pune)

Skadon 29.02.2024

Specialist/e i/e Thesarit / Aseteve dhe Detyrimeve (1 vend pune)

Skadon 31.01.2024

Menaxher/e i/e Marketingut 1 (një) vend pune

Skadon 31.01.2024

Udhëheqës i Auditimit të Brendshëm (1 vend pune)

Skadon 25.01.2024

Ndihmës punëtor në mirëmbajtje 1 (një) vend pune

Skadon 01.02.2024

Teknik i Mirëmbajtjes së Elektrikës 1 (një) vend pune

Skadon 01.02.2024

Arkitekt/e (10 vende pune)

Skadon 30.01.2024

Inxhinier/e i Elektrikës (10 vende pune)

Skadon 30.01.2024

Inxhinier/e i Ndërtimtarisë (10 vende pune)

Skadon 30.01.2024

Inxhinier/e i Makinerisë (HVAC) (10 vende pune)

Skadon 30.01.2024

Inxhinier/e i Hidroteknikës (10 vende pune)

Skadon 30.01.2024

Ekonomist (12 vende pune)

Skadon 25.01.2024

Zyrtar për Njih Klientin Tënd dhe Monitorimin e Sanksioneve (1 vend pune)

Skadon 19.01.2024

Terapiste masazhi 1 (një) vend pune

Skadon 10.01.2024

Ekspert i Logjistikës 1 (një vend pune)

Skadon 15.01.2024

Inxhinier/e i Elektrikës 1 (një vend pune)

Skadon 15.01.2024

Inxhinier/e i Makinerisë (HVAC) 2 (dy vende pune)

Skadon 15.01.2024

Inxhinier/e i Hidroteknikës 2 (dy vende pune)

Skadon 15.01.2024

Inxhinier/e i Ndërtimtarisë 2 (dy vende pune)

Skadon 15.01.2024

Ekspert i IT(domotikë) 1 (një vend pune)

Skadon 15.01.2024

Depozitues Industrial 1 (një vend pune)

Skadon 15.01.2024

Kontabilistë 2 (dy vende pune)

Skadon 15.01.2024

Hidroinstalues 10 (dhjetë vende pune)

Skadon 15.01.2024

Montues të sistemeve të nxemjes 10 (dhjetë vende pune)

Skadon 15.01.2024

Estetiste

Prishtinë - Skadon 26.12.2023

Terapiste masazhi

Prishtinë - Skadon 26.12.2023

Inxhinier i Elektrikës

Skadon: 24 Nëntor 2023

Arkitekt

Skadon: 24 Nëntor 2023

Inxhinier i Ndërtimtarisë

Skadon: 24 Nëntor 2023

Inxhinier i Makinerisë (HVAC)

Skadon: 24 Nëntor 2023

Inxhinier i Hidroteknikës

Skadon: 24 Nëntor 2023