Konkurset aktive

Skadon 28.07.2024
Skadon 28.07.2024
Skadon 28.07.2024
Skadon 28.07.2024
Skadon 19.07.2024
Skadon 28.07.2024

Konkurset e Skaduara

Asistent i IT-së (1 vend pune)

Skadon 28.06.2024

Mbikqyrës i Mirëmbajtjes (1 vend pune)

Skadon 28.06.2024

Ekonomist (10 vende pune)

Skadon 21.06.2024

Menaxher i Projektit (1 vend pune)

Skadon 14.06.2024

Inxhinier/e i Ndërtimtarisë (1 vend pune)

Skadon 14.06.2024

Inxhinier/e i Makinerisë (HVAC) (1 vend pune)

Skadon 14.06.2024

Inxhinier/e i Hidroteknikës (1 vend pune)

Skadon 14.06.2024

Inxhinier/e i Elektrikës (1 vend pune)

Skadon 14.06.2024

Arkitekt/e (1 vend pune)

Skadon 14.06.2024

Specialist për Menaxhimin e Riskut të Tregut, Likuiditetit dhe Validim të Modeleve (1 vend pune)

Skadon 11.06.2024

Inxhinier/e i Makinerisë (HVAC) 2 (dy vende pune)

Skadon 06.06.2024

Recepsionist (1 vend pune)

Skadon 04.06.2024

Sigurim Fizik 1 (një) vend pune

Skadon: 31.05.2024

Ndihmës punëtor në mirëmbajtje 1 (një) vend pune

Skadon: 31.05.2024

Sigurim Fizik (15 vende pune)

Skadon: 31.05.2024

Ekonomist (20 vende pune)

Skadon: 31.05.2024

Projekt Menaxher 1 (një vend pune)

Skadon 15.05.2024

Inxhinier/e i Ndërtimtarisë 1 (një vend pune)

Skadon 15.05.2024

Kamarier (2 vende pune)

Skadon 26.04.2024

Specialist për Siguri te Informacionit (1 vend pune)

Skadon: 22.04.2024

Koordinator i Departamentit të Pajtueshmërisë për PPP/FT (1 vend pune)

Skadon 22.04.2024

Asistent/e për Konferenca dhe Evente (MICE)(1 vend pune)

Skadon 29.03.2024

Arkitekt/e 1 (një vend pune)

Skadon 18.03.2024

Menaxher i Projektit 1 (një vend pune)

Skadon 18.03.2024

Inxhinier/e i Ndërtimtarisë 1 (një vend pune)

Skadon 18.03.2024

Inxhinier/e i Makinerisë (HVAC) 1 (një vend pune)

Skadon 18.03.2024

Inxhinier/e i Gjeodezisë 1 (një vend pune)

Skadon 18.03.2024

Inxhinier/e i Elektrikës 1 (një vend pune)

Skadon 18.03.2024

Zyrtar për Financa dhe Administratë 1 (një vend pune)

Skadon 18.03.2024

Koordinator i Departamentit të Pajtueshmërisë për PPP/FT (1 vend pune)

Skadon 13.03.2024

Koordinator i Njësisë së Thesarit (1 vend pune)

Skadon 12.03.2024

Specialist për Pagesa dhe Biznes Dokumentar Ndërkombëtar (1 vend pune)

Skadon 12.03.2024

Inxhinier/e i Hidroteknikës (10 vende pune)

Skadon 15.03.2024

Inxhinier/e i Makinerisë (HVAC) (10 vende pune)

Skadon 15.03.2024

Shef i Panaterisë (1 vend pune)

Skadon 29.02.2024

Zyrtar për Njih Klientin Tënd dhe Monitorimin e Sanksioneve (1 vend pune)

Skadon 20.02.2024

Montues të sistemeve të nxemjes (10 dhjetë vende pune)

Skadon 19.02.2024

Hidroinstalues (10 dhjetë vende pune)

Skadon 19.02.2024

Montues të sistemeve të ventilimit, ullukpunues (10 dhjetë vende pune)

Skadon 19.02.2024

Ekonomist (10 vende pune)

Skadon 16.02.2024

Drejtor i Transportit (1 vend pune)

Skadon 29.02.2024

Specialist/e i/e Thesarit / Aseteve dhe Detyrimeve (1 vend pune)

Skadon 31.01.2024

Menaxher/e i/e Marketingut 1 (një) vend pune

Skadon 31.01.2024

Udhëheqës i Auditimit të Brendshëm (1 vend pune)

Skadon 25.01.2024

Ndihmës punëtor në mirëmbajtje 1 (një) vend pune

Skadon 01.02.2024

Teknik i Mirëmbajtjes së Elektrikës 1 (një) vend pune

Skadon 01.02.2024

Arkitekt/e (10 vende pune)

Skadon 30.01.2024

Inxhinier/e i Elektrikës (10 vende pune)

Skadon 30.01.2024

Inxhinier/e i Ndërtimtarisë (10 vende pune)

Skadon 30.01.2024

Inxhinier/e i Makinerisë (HVAC) (10 vende pune)

Skadon 30.01.2024